Üyelik Sözleşmesi

Sözleşmenin onaylanması
Dolabilen Kartuş Ltd Şti’den  alışveriş yapmak istiyorsanız önce kayıt formunu doldurmak suretiyle üye olmak ve kullanıcı şifresi edinmek gerekmektedir. Siteye üye olmanız, dolabilenkartus.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz demektir. Kullanıcı, üyelik işlemlerini başarıyla tamamladığı ve bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren dolabilenkartus.comkullanım sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen dolabilenkartus.com sitesini kullanmayınız .

Dolabilenkartus aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. dolabilenkartus.com'yi her ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

Hizmetlerin Tanımı
dolabilenkartus.comsözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (oylama, hediye paketi siparişi verebilme, özel üretim siparişi alma, duyuru isteme, promosyon bildirisi isteme gibi) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.

dolabilenkartus.comÜyelik Sistemi
dolabilenkartus.comüyesi kendisinin belirleyeceği bir "şifre"ye sahip olur.

Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğin olması mümkün değildir. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir.

Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır.

Dolabilen Kartuş Ltd Şti’den  , şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının dolabilenkartus.comüyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir.

dolabilenkartus.comKullanım ve Güvenlik Kuralları
Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar. Siteyi kullanan kişi ve/veya kişiler siteyi kullanarak aşağıdaki maddeleri kabul ve taahüt ederler.

dolabilenkartus.com’nin Hak ve Yükümlülükleri
dolabilenkartus.comherhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Dolabilen Kartuş Ltd Şti.’nin dolabilenkartus.comüyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi dolabilenkartus.comtarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.

dolabilenkartus.comtüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.

dolabilenkartus.comservislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

dolabilenkartus.comkendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Dolabilen Kartuş Ltd Şti’den  satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. dolabilenkartus.comstoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin dolabilenkartus.com’de teşhir edilmesiyle Dolabilen Kartuş Ltd Şti’den  ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

dolabilenkartus.comüyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde Dolabilen Kartuş Ltd Şti’tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye Dolabilen Kartuş Ltd Şti’den  

hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

Dolabilen Kartuş Ltd Şti. üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

Dolabilen Kartuş Ltd Şti. müşterinin onayı olmadan dolabilenkartus.combünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, dolabilenkartus.combünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

dolabilenkartus.com’de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Dolabilen Kartuş Ltd Şti ne aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Dolabilen Kartuş Ltd Şt hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

Dolabilen Kartuş Ltd Şti’den  , sitesinden üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Dolabilen Kartuş Ltd Şti.’nin sorumlu olmadığını kabul eder.
Dolabilen Kartuş Ltd Şti’den  ., ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Dolabilenkartus.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. dolabilenkartus.comsitesi ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

Kisisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması
Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

Vergilendirme
Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler  Dolabilen Kartuş Ltd Şti’den  sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

Ürün Teslimatı
Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Adresine ihbar notu bırakılan müşterinin 3 gün içerisinde irtibata geçmemesi durumunda kargo göndericiye iade edilir.

Ürün İadesi
Ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri geçerlidir.

dolabilenkartus.comkayıtlarının geçerliliği
Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda dolabilenkartus.com’nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten dolabilenkartus.comkayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulanacak Hükümler
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Yürürlük
Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Fesih
DOLABİLENKARTUS Bilgisayar LTD Şti. dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Tebligat adresleri
dolabilenkartus.comsitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin dolabilen.comye bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

dolabilenkarus.com’nin üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın dolabilenkartus.comtarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

www.dolabilenkartus.com Dtf Tişört Baskı Makinesi © 2021
Powered By OpenCart-TR